Archive for August, 2013

一個人

20130825-191509.jpg

一個人的逛街
一個人的晚餐
一個人的超市
一個人的傷心
一個人的寂寞
一個人的感情
一個人的風景
一個人的旅行
一個人的世界
一個人的孤獨

單人的雙人床